Gemiddelde snelheid in Brussel – het effect van de Stad 30 wordt bevestigd

Gemiddelde snelheid in Brussel – het effect van de Stad 30 wordt bevestigd

Op 1 januari 2021 werd 30 km/u de algemene regel in de straten van de hoofdstad. Het eerste positieve effect van het project is de verlaging van de gemiddelde snelheid in Brussel, hetgeen in 2022 wordt bevestigd.

De Stad van 30 verlaagt blijvend de gemiddelde snelheid overal in Brussel

De bundeling van de gegevens van de Lidar snelheidscontroles voor de eerste 5 maanden van 2022 bevestigt de reeds in 2021 vastgestelde zichtbare daling van de gemiddelde snelheid op alle wegen, ongeacht of deze beperkt zijn tot 30 km/h of 50 km/h. Er is dus geen weg terug, de Stad 30 heeft een blijvend effect.

 

 

Minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt: “Het effectief terugdringen van de snelheid in de buurten is de basis voor verkeersveiligheid en verkeersvriendelijkheid onder de verschillende vervoerswijzen. ​ Als auto’s niet te hard rijden, zullen mensen eerder overwegen korte ritten te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer te maken in plaats van met de auto. We zien dat steeds meer Brusselaars zich comfortabeler voelen om door onze straten te wandelen of te fietsen, en daar ben ik blij om. ​ Bovendien gaat de verlaging van de snelheid gepaard met een aanzienlijke daling van het lawaai in het Brussels Gewest, en dat is ook goed voor onze gezondheid en levenskwaliteit. Dank aan alle automobilisten, en er zijn er veel die de nieuwe snelheidslimieten respecteren.”

Deze verlaging van de gemiddelde snelheid heeft geen significante gevolgen voor de totale reistijd van de gebruikers. De reistijden bleven op elke gemeten route min of meer stabiel, ongeacht het tijdstip van de dag (piek- of daluren).

De essentiële rol van snelheidscontroles

Snelheidscontroles spelen uiteraard een fundamentele rol bij het waarborgen van de naleving van de regels. In dit verband blijken trajectcontroles bijzonder doeltreffend.

Nemen we het voorbeeld van de zevende trajectcontrole in Brussel, die sinds eind mei in werking is op de Gentsesteenweg tussen de Selliers de Moranvillelaan en het Schweitzerplein (in beide richtingen). Op deze drukke verkeersas kon een maand na de invoering van de trajectcontrole worden vastgesteld dat 98,5% van de gebruikers zich voortaan aan de snelheidsbeperking hield tijdens het weekend en 99% op werkdagen.

Nu de renovatie van de Annie Cordy-tunnel achter de rug is, zal Brussel Mobiliteit in september het overleg hervatten om het akkoordprotocol te ondertekenen en een trajectcontrole te homologeren in de drukste autotunnel van de hoofdstad. Indienststelling voorzien voor begin 2023!

Artikel geschreven door Steven Fierens (Woordvoerder – Brussel Mobiliteit).

Origineel artikel te raadplegen via de website.

×
Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie
Alle cookies aanvaarden
Voorkeuren bewaren Terug