De Coalitie van 30: alles wat je moet weten.

Wat betekent de Coalitie van 30 voor jouw stad of gemeente? 

  • De Coalitie van 30 wil de versnipperde kennis bij steden en gemeenten, overheidsinstanties en middenveldorganisaties bundelen en ter beschikking stellen aan haar leden. Zo nemen we barrières voor de implementatie van een zone 30 weg.
  • We nodigen leden uit op klankbordsessies om ervaringen uit te wisselen over thema’s zoals infrastructurele maatrelen, draagvlak, evaluatie en monitoring.
  • De Coalitie van 30 streeft naar eenduidige richtlijnen over zone 30 en een standaard snelheidslimiet van 30 km/u binnen de bebouwde kom.

Zo wil de Coalitie van 30 de verkeersveiligheid en leefbaarheid binnen de bebouwde kom verbeteren.

Wat is het voordeel van een zone 30 binnen de bebouwde kom? 

  • Een daling van het aantal verkeersslachtoffers:
  • Een positieve invloed op de leefbaarheid door minder luchtvervuiling, geluidsoverlast en sluipverkeer en meer mogelijkheden tot ontmoeting.

Wat verwachten wij van jou? 

  • We verwachten je aanwezigheid op de klankbordsessies om mee input te leveren en kennis op te doen.
  • We hopen dat onze leden zich engageren om eigen ervaringen en expertise te delen om zo samen naar mogelijke oplossingen te werken.

Vragen?

Nick Gryp
Beleidsmedewerker
nick.gryp@vsv.be  
015 69 79 02

×
Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie
Alle cookies aanvaarden
Voorkeuren bewaren Terug