Opleidingskalender

Sinds 2021 kunnen gemeenten zelf GAS-boetes uitschrijven voor beperkte snelheidsovertredingen. Daarmee wilde de Vlaamse Regering een hefboom geven aan lokale besturen om de verkeersveiligheid te bevorderen. Verschillende lokale besturen zijn al van start gegaan met GAS 5.

Sinds de inwerkingtreding worden er heel wat vragen gesteld over GAS 5. De VSV organiseert daarom een infomoment om lokale besturen zo goed mogelijk te informeren.

Tijdens het infomoment zal het hele traject van GAS 5 geschetst worden. We laten ook 3 lokale besturen getuigen over hun ervaringen met GAS 5. Tijdens het infomoment is er voldoende ruimte voorzien om in dialoog te gaan over dit thema.

Meer informatie vind je terug op de website.

De Coalitie van 30 trapt het nieuwe jaar af met een gratis inspiratiesessie ‘Draagvlak voor een zone 30’. Gedurende een halve dag zoomen we in op hoe je bewoners en stakeholders betrekt doorheen het beslissings- en uitvoeringsproces om een zone 30 in de bebouwde kom uit te rollen. En we hebben jou als (potentieel) lid van de Coalitie van 30 er graag bij!

In deze klankbordsessie gaan we dieper in op het thema Draagvlak voor een zone 30. Verandering wordt namelijk niet altijd op gejuich onthaald. Al is iedereen meekrijgen mogelijk een illusie, het is goed om burgers te betrekken in de veranderingen die op til staan.

We verkennen en identificeren de procesfases, succesfactoren, mogelijke valkuilen en (onverwachte) hefbomen om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen in het belang van een zone 30.

Wat leer je?

In deze klankbordsessie brengen schepenen Carl Hanssens van Sint-Niklaas en Philip Roosen van Grimbergen hun getuigenis. Hoe betrekken zij zoveel mogelijk stakeholders bij de uitrol van een zone 30 binnen de bebouwde kom? We nodigen ook Greet Indesteege uit, participatie-expert bij Levuur met heel wat ervaring in mobiliteitsdossiers.

Geïnspireerd door de sprekers kijken we graag naar jouw ervaringen, successen en mislukkingen. Door kennis en ervaringen samen te leggen, bundelen we lessons learned die jou of andere gemeenten op weg zetten voor de implementatie van de zone 30.

Programma

08:45 Onthaal
09:30 Verwelkoming & stand van zaken Coalitie van 30 Nick Gryp (VSV)
09:40 Wat is ‘draagvlak’ en wat is het niet? Probleemstelling en uitdagingen Greet Indesteege (Levuur)
10:15 Scholen en verkeersveiligheid als hefboom voor een zone 30 Carl Hanssens (Schepen voor mobiliteit, Sint-Niklaas)
10:45 Pauze
11:00 Zone 30 dankzij de participatieve opmaak van het mobiliteitsplan Philip Roosen (Schepen voor mobiliteit,  Grimbergen)
11:30 Discussie: draagvlak voor een zone 30 in je eigen gemeente
12:30 Conclusies en takeaways voor de toekomst Eveline Reusens (Traject)
13:00 Broodjeslunch


Voor wie? 

Leden van de Coalitie van 30 en geïnteresseerden.

Inschrijven

Schrijf je in via de VSV-website.

×
Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie
Alle cookies aanvaarden
Voorkeuren bewaren Terug